Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6222-608
Fax: +421 (0)55 6228-109
Email: adriana.sabolova@upjs.sk
Web: www.upjs.sk
Rektor: Pavol Sovák
Externá komunikácia: Adriana Sabolová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.