Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6408-111
Email: ukf@ukf.sk
Web: www.ukf.sk
Rektor: Libor Vozár
Externá komunikácia: Jana Duchovičová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.