Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 9010-9986
Email: infocentrum@uniba.sk
Web: www.uniba.sk
Rektor: Marek Števček
Externá komunikácia: Martina Mášiková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Univerzita Komenského v Bratislave:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.