Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5866-1111
Email: info@seas.sk
Web: www.seas.sk
Predseda predstavenstva: Branislav Strýček
Externá komunikácia: Oľga Baková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Slovenské elektrárne, a.s.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.