Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6729-5356
Email: komunikacia@euba.sk
Web: www.euba.sk
Rektor: Ferdinand Daňo
Externá komunikácia: Miroslav Horňák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Ekonomická univerzita v Bratislave:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.