directory.specator.sk

ADRESÁR SLOVENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

Vyhľadávanie:

EURO CALCULATOR (Sk30.1260 = €1)

Convert:
 
 
Hlavná 1083
925 0 Horné Saliby
DanishBusinessClub@gmail.sk
tel: +421 (0)911 514022

www.DanishBusinessClub.sk
Generálny riaditeľ:
Sune Christiansen
Externá komunikácia:
Andrea Fit
Komunikácia možná:
  • anglicky,
  • slovensky