Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Zdravotné poisťovne

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)907 466759
Email: union@union.sk
Web: www.union.sk
Generálny riaditeľ: Michal Špaňár
Externá komunikácia: Beáta Dupaľová Ksenzsighová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.