Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Zahraniční investori

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
Tel: +421 (0)41 5150-111
Fax: +421 (0)41 5150-901
Email: media@kia.sk
Web: www.kia.sk
Prezident: Dae-Sik Kim
Externá komunikácia: Jozef Bačé
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mobis Slovakia s.r.o.

MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
Tel: +421 (0)41 5158-556
Fax: +421 (0)41 5158-901
Email: magdalena.capekova@mobis.sk
Web: www.mobis.sk
Konateľ: Kim Weon Hyuck
Externá komunikácia: Magdaléna Capeková
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PCA Slovakia, s.r.o.

Automobilová 1, 917 01 Trnava
Tel: +421 (0)33 5482-291
Email: mediatrnava@mpsa.com
Web: www.psa-slovakia.sk
Generálny riaditeľ: Stéphane Bonhommeau
Externá komunikácia: Peter Švec
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta
Tel: +421 (0)31 7882-111
Fax: +421 (0)31 7882-509
Email: sesk@samsung.com
Web: www.samsung.com/sk
Konateľ: Kinam Lee
Externá komunikácia: Ivan Dubovan
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava - Podunajské Biskupice
Tel: +421 (0)2 4055-1111
Fax: +421 (0)2 5859-9759
Email: info@slovnaft.sk
Web: www.slovnaft.sk
Generálny riaditeľ: Oszkár Világi
Externá komunikácia: Anton Molnár
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice - Šaca
Tel: +421 (0)55 6731-111
Fax: +421 (0)55 6730-300
Email: webmaster@sk.uss.com
Web: www.usske.sk
Prezident: Scott D. Buckiso
Externá komunikácia: Ján Bača
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Volkswagen Slovakia, a.s.

Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 (0)2 6964-1111
Fax: +421 (0)2 6964-2300
Email: komunikacia@volkswagen.sk
Web: www.volkswagen.sk
Predseda predstavenstva: Ralf Sacht
Externá komunikácia: Lucia Kovarovič Makayová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.