Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom

Abbvie s.r.o.

Karadžičova 10, 821 08 Bratislava - Ružinov
Email: info-sk@abbvie.com
Web: www.abbvie.sk

Bayer, spol. s r.o.

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5921-3321
Email: bayer@bayer.sk
Web: www.bayer.sk
Generálny riaditeľ: Jens Becker
Externá komunikácia: Margareta Szabó Gačková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Novartis Slovakia s.r.o.

Žižkova 22B, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Email: info.sk@novartis.com
Web: www.novartis.sk
Prezident: Mateja Čotar
Externá komunikácia: Nikol Kubaská
Komunikácia možná:
anglicky

PHARMOS, a.s.

Levická 11, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6928-610
Email: info@pharmos.sk
Web: www.pharmos.sk
Predseda predstavenstva: Marián Gurina
Externá komunikácia: Henrich Jašš
Komunikácia možná:
slovensky

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4999-9111
Email: phoenix@phoenix.sk
Web: www.phoenix.sk
Výkonný riaditeľ: Tomáš Slechan
Externá komunikácia: -
Komunikácia možná:
slovensky

Roche Slovensko, s.r.o. divízia Pharma

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-3601
Email: bratislava.reception@roche.com
Web: www.roche.sk
Generálny riaditeľ: Daren Wilson
Externá komunikácia: -
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava - Ružinov
Email: postmasters@teva.sk
Web: www.teva.sk
Generálny riaditeľ: Juan Carlos Conde Ibarra
Externá komunikácia: Beáta Melichová
Komunikácia možná:
anglicky

TIMED, s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4820-9511
Email: timed@timed.sk
Web: www.timed.sk
Generálny riaditeľ: Jana Adamcová
Externá komunikácia: -
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Unipharma - 1.slovenská lekárnická a.s.

Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
Tel: +421 (0)46 5154-100
Email: unipharma@unipharma.sk
Web: www.unipharma.sk
Generálny riaditeľ: Milan Vrúbel
Externá komunikácia: Alexandra Pechová
Komunikácia možná:
slovensky