Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzity na Slovensku

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Tel: +421 (0)33 5565-133
Email: info@ucm.sk
Web: www.ucm.sk, www.ucm.sk/en
Rektor: Roman Boča
Externá komunikácia: Ildikó Matušíková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel: +421 (0)41 5135-101
Email: rektor@uniza.sk
Web: www.uniza.sk
Rektor: Jozef Jandačka
Externá komunikácia: Jozef Ristvej
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2