Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Účtovníctvo a daňové poradenstvo

Accace k.s.

Mlynské nivy 16 - Twin City C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3255-3000
Email: slovakia@accace.com
Web: www.accace.com I www.accace.sk
Partner: Peter Pašek
Externá komunikácia: Petra Konáriková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

Baštová 38, 080 01 Prešov
Tel: +421 (0)903 601042
Email: ibosela@acceptaudit.sk
Web: www.acceptaudit.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Bošela
Externá komunikácia: Michal Bošela
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nórsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ACCREDO s.r.o.

Partizánska 1078/1, 901 01 Malacky
Tel: +421 (0)905 403286
Email: info@accredo.sk
Web: www.accredo.eu
Konateľ: Štefan Holeš
Externá komunikácia: Štefan Holeš
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ASB Slovakia, s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5464-1187
Email: bratislava@asbgroup.eu
Web: www.asbgroup.eu
Konateľ: Zuzana Kolárová
Externá komunikácia: Zuzana Kolárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AT Partners - Geneva Group International

Stromová 54, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5296-6955
Email: office@atpartners.sk
Web: www.atpartners.sk
Managing Partner: Marián Augustín

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

auditorea k.s.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 3211-6970
Email: office@auditorea.com
Web: www.auditorea.sk
Managing Partner: Dominika Eliášová
Externá komunikácia: Dominika Eliášová
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, slovensky

BDO, spol. s r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-6666
Email: office@bdoslovakia.com
Web: www.bdoslovakia.com
Managing Partner: Peter Gunda
Externá komunikácia: Ivana Némethová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BMB Partners

Zámocká 34, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2129-9000
Email: bmb@bmb.sk
Web: www.bmb.sk
Partner: Renáta Bláhová
Externá komunikácia: Zuzana Tomasová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

CCS Tax, k.s.

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 3260-6512
Email: office@ccstax.sk
Web: www.ccstax.sk
Partner: Denisa Ružičková
Externá komunikácia: Henrieta Balážová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Deloitte Tax s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5824-9111
Email: deloittesk@deloitteCE.com
Web: www.deloitte.sk
Partner: Ľubica Dumitrescu
Externá komunikácia: Ján Chudík
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3