Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ťažobný priemysel a lesníctvo

FORESTRA, s. r. o.

Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie
Tel: +421 (0)911 324048
Email: bohdan.zvonicek@forestra.sk
Web: www.forestra.sk
Konateľ: Bohdan Zvoníček
Externá komunikácia: Radovan Benčat
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
Tel: +421 (0)906 771211
Email: bane@hbp.sk
Web: www.hbp.sk
Predseda predstavenstva: Peter Čičmanec

Komunikácia možná:
slovensky

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4024-2111
Email: info@nafta.sk
Web: www.nafta.sk
Generálny riaditeľ: Martin Bartošovič
Externá komunikácia: Martina Štecova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

POZAGAS a.s.

Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Email: marketing@pozagas.sk
Web: www.pozagas.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Vaškor

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Tel: +421 (0)58 4821-111
Email: smzgr@smzjelsava.sk
Web: www.smzjelsava.sk
Predseda predstavenstva: Roman Gažúr
Externá komunikácia: Ivan Nemeth
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Tel: +421 (0)45 5306-101
Email: sekretariat@vlm.sk
Web: www.vlm.sk
Generálny riaditeľ: Ján Jurica

Komunikácia možná:
slovensky