Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Stavebné spoločnosti

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4827-1500
Fax: +421 (0)2 4827-1563
Email: sekrgen@doprastav.sk
Web: www.doprastav.sk
Predseda predstavenstva: Dušan Mráz
Externá komunikácia: Ján Brodenec
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca
Tel: +421 (0)55 7261-101
Email: sekrss@eurovia.sk
Web: www.eurovia.sk
Generálny riaditeľ: Róbert Šinály
Externá komunikácia: Simona Tančáková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Gleeds Slovensko

Vysoká 26, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5292-2320
Email: gleeds@gleeds.sk
Web: www.gleeds.com
Riaditeľ: Kamil Baďo
Externá komunikácia: Viktoria Prokop Petkova
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, nemecky, slovensky, taliansky

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6332-157
Fax: +421 (0)55 6337-831
Email: iske@iske.sk
Web: www.iske.sk
Generálny riaditeľ: Philippe Corbel
Externá komunikácia: Katarína Jurková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Keraming a.s.

Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Tel: +421 (0)32 6520-075
Fax: +421 (0)32 6491-139
Email: monika.zelenkova@keraming.sk
Web: www.keraming.sk
Predseda predstavenstva: Dušan Jasečko
Externá komunikácia: Martin Vokel
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4829-5111
Email: skanska@skanska.sk
Web: www.skanska.sk
Generálny riaditeľ: Miroslav Potoč
Externá komunikácia: Mária Halašková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

SPIE Elektrovod, a.s.

Prievozská 4C, 824 66 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5025-1111
Fax: +421 (0)2 5296-1820
Email: sagelektrovod@sag.eu
Web: www.spie-elektrovod.sk
Riaditeľ: Tomáš Malatinský
Externá komunikácia: Jozef Vido
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3262-1040
Fax: +421 (0)2 3262-3341
Email: strabag.sk@strabag.com
Web: www.strabag.com
Konateľ: Branislav Lukáč
Externá komunikácia: Ivana Gregorová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Takenaka Europe GmbH, organizačná zložka

Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)41 5077-901
Email: zilina@takenaka.sk
Web: www.takenaka.eu
Generálny riaditeľ: Masahiro Mizuta
Externá komunikácia: Vladimír Sekela
Komunikácia možná:
anglicky, japonsky, slovensky

VÁHOSTAV - SK, a.s.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)41 5171-111
Email: info@vahostav-sk.sk
Web: www.vahostav-sk.sk
Generálny riaditeľ: Marián Moravčík
Externá komunikácia: Tomáš Halán
Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2