Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Štátna správa

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Mierová 23, 815 11 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 4827-3111
Fax: +421 (0)2 4342-4408
Email: infocrsr@colnasprava.sk
Web: www.colnasprava.gov.sk
Generálny riaditeľ: Mária Machová
Externá komunikácia: Miroslava Slemenská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4317-222
Fax: +421 (0)2 4342-1879
Email: sluzby@financnasprava.sk
Web: www.financnasprava.sk
Prezident: Jiří Žežulka
Externá komunikácia: Drahomíra Adamčíková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Fond národného majetku Slovenskej republiky

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3228-2707
Fax: +421 (0)2 3228-2799
Email: fnm@natfund.gov.sk
Web: www.natfund.gov.sk
Predseda: Branislav Bačík
Externá komunikácia: Miriam Žiaková
Komunikácia možná:
slovensky

Kancelária prezidenta SR

Hodžovo nám. 1, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5933-3395
Fax: +421 (0)2 5788-8103
Email: informacie@prezident.sk
Web: www.prezident.sk
Štefan Rozkopál
Externá komunikácia: Martin Strižinec
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Kancelária verejného ochrancu práv

Grösslingová 35, P.O.BOX 1, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3236-3701
Fax: +421 (0)2 3236-3703
Email: sekretariat@vop.gov.sk
Web: www.vop.gov.sk
Mária Patakyová
Externá komunikácia: Michaela Pavelková
Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, bulharsky, chorvátsky, čínsky, francúzsky, holandsky, japonsky, kórejsky, maďarsky, nórsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5011-4911
Fax: +421 (0)2 5542-3005
Email: info@nku.gov.sk
Web: www.nku.gov.sk
Predseda: Karol Mitrík
Externá komunikácia: Marek Papajčík
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5787-1111
Fax: +421 (0)2 5787-1100
Email: info@nbs.sk
Web: www.nbs.sk
Peter Kažimír
Externá komunikácia: Jana Kováčová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru

Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)961 052102
Fax: +421 (0)961 059048
Email: naka@minv.sk
Web: www.minv.sk
Riaditeľ: Daniel Goga

Národný bezpečnostný úrad

Budatínská 30, 851 06 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6869-1111
Fax: +421 (0)2 6869-1700
Email: podatelna@nbu.gov.sk
Web: www.nbu.gov.sk
Riaditeľ: Roman Konečný
Externá komunikácia: Peter Habara
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Drieňová 24, 826 03 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2212-2110
Fax: +421 (0)2 4333-3572
Email: pmusr@antimon.gov.sk
Web: www.antimon.gov.sk
Predseda: Tibor Menyhart
Externá komunikácia: Adriana Oľšavská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Sociálna poisťovňa

Ulica 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)800 123123
Email: podatelna@socpoist.sk
Web: www.socpoist.sk
Generálny riaditeľ: Juraj Káčer
Externá komunikácia: Pavel Machava
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Pražská 29, 812 63 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5727-8460
Fax: +421 (0)2 5249-6143
Email: info@reserves.gov.sk
Web: www.reserves.gov.sk
Predseda: Ján Rudolf
Externá komunikácia: Igor Rabatin
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Štatistický úrad SR

Miletičova 3, 824 67 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5023-6222
Fax: +421 (0)2 5542-4587
Email: info@statistics.sk
Web: www.statistics.sk
Predseda: Alexander Ballek
Externá komunikácia: Jana Morháčová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Úrad na ochranu osobných údajov

Odborárske nám. 3, 817 60 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5023-9418
Fax: +421 (0)2 5023-9441
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
Web: www.dataprotection.gov.sk
Riaditeľ: Gyula Veszelei
Externá komunikácia: Libuša Staňová
Komunikácia možná:
slovensky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Štefanovičová 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5249-8030
Fax: +421 (0)2 5249-1050
Email: unms@normoff.gov.sk
Web: www.unms.sk
Riaditeľ: Peter Lukáč

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5810-0411
Fax: +421 (0)2 5810-0479
Email: urso@urso.gov.sk
Web: www.urso.gov.sk
Predseda: Andrej Juris
Externá komunikácia: Radoslav Igaz
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5026-4111
Fax: +421 (0)2 5296-6163
Email: info@uvo.gov.sk
Web: www.uvo.gov.sk
Predseda: Miroslav Hlivák
Externá komunikácia: Janka Zvončeková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4300-131
Fax: +421 (0)48 4132-563
Email: infocentrum@indprop.gov.sk
Web: www.indprop.gov.sk
Predseda: Matúš Medvec
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Úrad vlády

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2092-5111
Fax: +421 (0)2 5249-7595
Email: uvsrinfo@vlada.gov.sk
Web: www.vlada.gov.sk
Riaditeľ: Július Jakab
Externá komunikácia: Richard Pekar
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ústav pamäti národa

Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5930-0363
Fax: +421 (0)2 5557-1771
Email: info@upn.gov.sk
Web: www.upn.gov.sk
Predseda: Ján Pálffy
Externá komunikácia: Jerguš Sivoš
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.