Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Špedičné služby

cargo-partner SR, s.r.o.

Kopčianska 92, 852 03 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6824-2300
Fax: +421 (0)2 6824-2222
Email: skbts@cargo-partner.com
Web: www.cargo-partner.com
Konateľ: Tibor Majzún

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
Tel: +421 (0)56 6680-501
Fax: +421 (0)56 6680-509
Email: deutschmann@deutschmann.sk
Web: www.deutschmann.sk
Generálny riaditeľ: Miriam Poništová
Externá komunikácia: Ivana Novakova
Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, chorvátsky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Express Group, a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5825-8201
Email: info@expressgroup.sk
Web: www.expressgroup.sk
Generálny riaditeľ: Alexandra Beljajevová
Externá komunikácia: Diana Fabianová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.

Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec
Tel: +421 (0)2 3306-6500
Fax: +421 (0)2 3306-6516
Email: gw.slovakia@gw-world.com
Web: www.gw-world.sk
Generálny riaditeľ: René Stranz
Externá komunikácia: Helena Janásová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

GEFCO Slovakia, s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3213-2910
Fax: +421 (0)2 3213-2932
Email: info.slovakia@gefco.net
Web: www.gefco.sk
Generálny riaditeľ: Aleksander Raczynski
Externá komunikácia: Tomáš Brada
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Geis Parcel SK s.r.o.

Trňanská 6, 960 01 Zvolen
Fax: +421 (0)45 5552-029
Email: info@geisparcel.sk
Web: www.geis-group.sk
Výkonný riaditeľ: Marian Vaculčiak
Externá komunikácia: Dušan Vilhan
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Kuehne + Nagel, s.r.o.

Polus Tower 2, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)918 222551
Email: info.bratislava@kuehne-nagel.com
Web: www.kuehne-nagel.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Miko
Externá komunikácia: Radovan Antalík
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

METRANS /Danubia/, a.s.

Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 (0)31 3234-103
Fax: +421 (0)31 3234-901
Email: metrans@metrans.sk
Web: www.metrans.eu
Predseda predstavenstva: Peter Kiss
Externá komunikácia: Peter Kiss
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Schenker, s.r.o.

Kopčianska 94, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6829-3147
Fax: +421 (0)2 6829-3335
Email: sk.info@dbschenker.com
Web: www.dbschenker.com/sk
Generálny riaditeľ: Dietmar Schmickl
Externá komunikácia: Daniel Dobrovič
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TRIV, s.r.o.

Agátová 22, 844 15 Bratislava - Dúbravka
Tel: +421 (0)2 6542-2387
Fax: +421 (0)2 6544-3753
Email: triv@triv.sk
Web: www.triv.sk
Generálny riaditeľ: Anton Vojčák

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.