Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Softvérové spoločnosti

Asseco Central Europe, a. s.

Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2083-8400
Fax: +421 (0)2 2083-8444
Email: sales@asseco-ce.com
Web: www.asseco.com/ce
Predseda predstavenstva: Jozef Klein
Externá komunikácia: Simona Vaculová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ESET, spol. s r.o.

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3224-4111
Fax: +421 (0)2 3224-4109
Email: press@eset.sk
Web: www.eset.sk
Generálny riaditeľ: Richard Marko
Externá komunikácia: Peter Blažečka
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

NTT DATA Business Solutions, s. r. o.

Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2091-1111
Email: info-solutions-sk@nttdata.com
Web: nttdata-solutions.com/sk
Výkonný riaditeľ: Vladimír Hudačin

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - Petržalka
Email: media@pixelfederation.com
Web: www.pixelfederation.com
Konateľ: Fridrich, Stankovič, Duranka

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

SAP Slovensko s.r.o.

Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5825-6200
Fax: +421 (0)2 5825-6333
Email: info.slovak@sap.com
Web: www.sap.sk
Generálny riaditeľ: Martin Ferenec

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5822-4111
Fax: +421 (0)2 5822-4520
Email: info@soitron.sk
Web: www.soitron.com
Výkonný riaditeľ: Ondrej Smolár
Externá komunikácia: Martina Hummelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TEMPEST a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)905 961176
Email: info@tempest.sk
Web: www.tempest.sk
Generálny riaditeľ: Andrej Bališ
Externá komunikácia: Dávid Csino
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tel: +421 (0)37 7760-111
Fax: +421 (0)37 7760-199
Email: office-gsc@uniqa.at
Web: www.uniqa-gsc.sk
Konateľ: Reinhard Böck, Thomas Brustbauer, Tibor Zalabai
Externá komunikácia: Martina Vnučková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.