Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Prekladatelia a tlmočníci

ASAP-translation.com, s.r.o.

Ulica Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6578-025
Email: asap@prelozime.sk
Web: www.prelozime.sk
Konateľ: Jakub Absolon
Externá komunikácia: Katarína Absolonová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Euro VKM, s. r. o.

Nám. M. Benku 12, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5564-5565
Email: eurovkm@eurovkm.sk
Web: www.eurovkm.sk
Konateľ: Martin Mázik
Externá komunikácia: Alžbeta Máziková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky

JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o.

Námestie Andreja Hlinku 1, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)918 615106
Email: SK-Administration@jonckers.com
Web: www.jonckers.com
Konateľ: Silke Zschweigert
Externá komunikácia: Nicola Meinders
Komunikácia možná:
anglicky

LEXIKA s.r.o.

Miletičova 21, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5010-6700
Email: info@lexika.sk
Web: www.lexika.sk
Výkonný riaditeľ: Michal Kmeť

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

PORTER, s.r.o.

Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2102-8788
Email: porter@porter.sk
Web: www.porter.sk
Generálny riaditeľ: Jozef Čambal
Externá komunikácia: Jozef Čambal
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Skrivanek Slovensko, s.r.o.

Karpatská 8, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5262-6581
Email: preklady@skrivanek.sk
Web: www.skrivanek.sk
Konateľ: Pavel Skřivánek
Externá komunikácia: Katarína Tkačová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Skrivanek Slovensko, s.r.o.

Mlynská 22, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6251-191
Email: preklady@skrivanek.sk
Web: www.skrivanek.sk
Konateľ: Pavel Skřivánek
Externá komunikácia: Katarína Tkáčová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Translata, spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3260-3131
Email: office@translata.sk
Web: www.translata.sk
Konateľ: Tomáš Polerecký
Externá komunikácia: Alexandra Bukovčanová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky