Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

PR agentúry

Neopublic s.r.o.

Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3307-0511
Fax: +421 (0)2 3307-0522
Email: info@neo.sk
Web: www.neopublic.sk
Managing Partner: Štefan Vadocz
Externá komunikácia: Štefan Vadocz
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

NEUROPEA, s. r. o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)905 867127
Email: info@neuropea.com
Web: www.neuropea.com
Konateľ: Petr Papanek
Externá komunikácia: Diana Dobrucká
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PRime time s.r.o.

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6726-7340
Fax: +421 (0)2 6224-0630
Email: primetime@primetime.sk
Web: www.primetime.sk
Generálny riaditeľ: Martin Mazag

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Seesame, s.r.o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4342-2978
Email: seesame@seesame.com
Web: www.seesame.com
Generálny riaditeľ: Michaela Benedigová
Externá komunikácia: Michaela Benedigová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SKPR STRATEGIES, s. r. o.

Timravina 13, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 905658
Email: info@skpr.sk
Web: www.skpr.sk
Generálny riaditeľ: Soňa Lexmanová
Externá komunikácia: Soňa Lexmanová
Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.