Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poľnohospodárstvo

AGROMAČAJ a.s.

Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci
Tel: +421 (0)903 256680
Email: juraj.macaj@agromacaj.sk
Web: NA
Predseda predstavenstva: Juraj Mačaj
Externá komunikácia: Lucia Nešťáková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
Tel: +421 (0)31 5903-411
Email: mail@dsa.sk
Web: www.dsa.sk
Predseda predstavenstva: Mogens Hansen

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

DAN-FARM s.r.o.

Hlavná 65, 930 52 Blahová
Tel: +421 (0)31 5587-150
Email: danfarm@danfarm.sk
Web: www.danfarm.sk
Konateľ: Per Lykkegaard Christensen

FirstFarms Agra M s. r. o.

Vinohrádok 5741, 901 01 Borinka
Tel: +421 (0)918 500555
Email: adv@firstfarms.com
Web: www.firstfarms.dk/sk
Konateľ: Soren Gerber Nielsen

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

TEKRO Nitra, s.r.o.

Párovské Háje, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)35 6911-511
Email: tekro@tekro.sk
Web: www.tekro.sk
Konateľ: František Valášek

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky