Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Odevný a obuvnícky priemysel

ECCO Slovakia, a.s.

Dúbravca 6103/6, 036 01 Martin
Tel: +421 (0)43 4217-000
Email: eccosk@ecco.com
Web: www.ecco.com
Generálny riaditeľ: Peter Roysky
Externá komunikácia: Petr Milan
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Gabor spol. s r.o.

J. Gabora 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel: +421 (0)38 7622-000
Email: info@gabor.sk
Web: www.gabor.sk
Konateľ: Juraj Vodička
Externá komunikácia: Juraj Vodička
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

LOWA PRODUCTION s. r. o.

Továrenská 10, 956 18 Bošany
Tel: +421 (0)38 5430-141
Email: info@lowa.sk
Web: NA
Generálny riaditeľ: Martin Halmo
Externá komunikácia: Maroš Bystriansky
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rieker Obuv s.r.o.

Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno
Tel: +421 (0)35 7900-411
Email: kn.sekretariat@rieker.net
Web: www.rieker.com
Generálny riaditeľ: Markus Rapp a Rudolf Keller
Externá komunikácia: Markus Rapp
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.