Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ministerstvá

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5949-4111
Email: info@mindop.sk
Web: www.mindop.sk
Andrej Doležal
Externá komunikácia: Ivan Rudolf

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5958-1111
Fax: +421 (0)2 5958-3048
Email: podatelna@mfsr.sk
Web: www.mfsr.sk
Igor Matovič
Externá komunikácia: Pavol Kirinovič

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4854-1111
Fax: +421 (0)2 4342-3949
Email: info@mhsr.sk
Web: www.mhsr.sk
Richard Sulík
Externá komunikácia: Katarína Matejková

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo kultúry SR

Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2048-2111
Fax: +421 (0)2 2048-2271
Email: hovorca@culture.gov.sk
Web: www.culture.gov.sk
Natália Milanová
Externá komunikácia: Zuzana Viciaňová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo obrany SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)960 112233
Fax: +421 (0)2 4425-8904
Email: tlacove@mod.gov.sk
Web: www.mod.gov.sk
Jaroslav Naď
Externá komunikácia: Martina Kovaľ Kakaščíková

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5926-6111
Fax: +421 (0)2 5296-3871
Email: info@land.gov.sk
Web: www.mpsr.sk
Samuel Vlčan
Externá komunikácia: Anežka Šrojta Hrdá

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2046-0000
Email: okv@employment.gov.sk
Web: www.employment.gov.sk
Milan Krajniak
Externá komunikácia: Michaela Slivková Kirňaková

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5937-4111
Fax: +421 (0)2 5937-4333
Email: info@minedu.sk
Web: www.minedu.sk
Branislav Gröhling
Externá komunikácia: Tomáš Kostelník

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo spravodlivosti SR

Račianska 71, 813 11 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)2 8889-1111
Email: podatelnamssr@justice.sk
Web: www.justice.gov.sk
Mária Kolíková
Externá komunikácia: Zuzana Drobová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5094-1111
Fax: +421 (0)2 5094-4397
Email: public@minv.sk
Web: www.minv.sk
Roman Mikulec
Externá komunikácia: Barbara Túrosová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5978-1111
Email: info@mzv.sk
Web: www.mzv.sk
Ivan Korčok
Externá komunikácia: Juraj Tomaga

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5937-3111
Fax: +421 (0)2 5477-7983
Email: office@health.gov.sk
Web: www.health.gov.sk
Vladimír Lengvarský
Externá komunikácia: Zuzana Eliášová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5956-1111
Email: podatelna@enviro.gov.sk
Web: www.minzp.sk
Ján Budaj
Externá komunikácia: Pavol Fejér

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2