Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ministerstvá

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5949-4111
Email: info@mindop.sk
Web: www.mindop.sk
Árpád Érsek
Externá komunikácia: Karolína Ducká

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5958-1111
Fax: +421 (0)2 5958-3048
Email: info@mfsr.sk
Web: www.finance.gov.sk
Peter Kažimír
Externá komunikácia: Alexandra Gogová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4854-1111
Fax: +421 (0)2 4342-3949
Email: info@economy.gov.sk
Web: www.mhsr.sk
Peter Žiga
Externá komunikácia: Maroš Stano

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo kultúry SR

Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2048-2111
Fax: +421 (0)2 2048-2271
Email: hovorca@culture.gov.sk
Web: www.culture.gov.sk
Ľubica Laššáková
Externá komunikácia: Peter Hajnala

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo obrany SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)960 112233
Fax: +421 (0)2 4425-8904
Email: tlacove@mod.gov.sk
Web: www.mod.gov.sk
Peter Gajdoš
Externá komunikácia: Danka Capáková

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5926-6111
Fax: +421 (0)2 5926-6311
Email: info@land.gov.sk
Web: www.mpsr.sk
Gabriela Matečná
Externá komunikácia: Vladimír Machalík

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2046-0000
Email: okv@employment.gov.sk
Web: www.employment.gov.sk
Ján Richter
Externá komunikácia: Michal Stuška

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5937-4111
Fax: +421 (0)2 5937-4333
Email: info@minedu.sk
Web: www.minedu.sk
Martina Lubyová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné nám. 13, 813 11 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 8889-1111
Email: tlacove@justice.sk
Web: www.justice.gov.sk
Gábor Gál
Externá komunikácia: Zuzana Drobová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5094-1111
Fax: +421 (0)2 5094-4397
Email: public@minv.sk
Web: www.minv.sk
Denisa Saková
Externá komunikácia: Peter Lazarov

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5978-1111
Fax: +421 (0)2 5978-3333
Email: info@mzv.sk
Web: www.mzv.sk
Miroslav Lajčák
Externá komunikácia: Boris Gandel

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5937-3111
Fax: +421 (0)2 5477-7983
Email: office@health.gov.sk
Web: www.health.gov.sk
Andrea Kalavská
Externá komunikácia: Zuzana Eliášová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5956-1111
Email: info@enviro.gov.sk
Web: www.minzp.sk
László Sólymos
Externá komunikácia: Tomáš Ferenčák

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.