Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Mediálne a reklamné agentúry

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

Štefánikova 6, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6280-3407
Fax: +421 (0)2 6280-3406
Email: jandl@jandl.sk
Web: www.jandl.sk
Generálny riaditeľ: Ladislav Zdút
Externá komunikácia: Kristián Ondriš
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Mindshare Slovakia, s.r.o.

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5788-0410
Fax: +421 (0)2 5788-0416
Email: richard.kopunik@mindshareworld.com
Web: www.mindshare.sk
Konateľ: Richard Kopunik
Externá komunikácia: Richard Kopunik
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Neopublic s.r.o.

Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3307-0511
Fax: +421 (0)2 3307-0522
Email: info@neo.sk
Web: www.neopublic.sk
Managing Partner: Štefan Vadocz
Externá komunikácia: Štefan Vadocz
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

OMD Slovakia, s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5980-0201
Fax: +421 (0)2 5980-0205
Email: slovakia@omd.com
Web: www.omd.com
Generálny riaditeľ: Jozef Keresteš
Externá komunikácia: Jozef Keresteš
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Omnicom Media Group, s.r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5980-0201
Fax: +421 (0)2 5980-0205
Email: simona.silosova@omnicommediagroup.com
Web: www.omnicommediagroup.com
Generálny riaditeľ: Marcela Kršková Podoláková
Externá komunikácia: Marcela Kršková Podoláková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

PHD, s.r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5980-0201
Fax: +421 (0)2 5980-0205
Email: office.slovakia@phdnetwork.com
Web: www.phdmedia.com
Generálny riaditeľ: Martina Hríbiková
Externá komunikácia: Martina Hríbiková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Unimedia, s.r.o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3215-3501
Fax: +421 (0)2 3215-3504
Email: unimedia@unimedia.sk
Web: www.unimedia.sk
Výkonný riaditeľ: Peter Seyfert

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Universal McCann Bratislava, spol. s r.o.

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3237-3333
Fax: +421 (0)2 3237-3333
Email: universal@umww.sk
Web: www.umww.sk
Generálny riaditeľ: Branislav Kudri

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

WAVEMAKER Slovakia

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5788-0410
Fax: +421 (0)2 5788-0415
Email: info_sk@wmglobal.com
Web: wavemaker.sk
Konateľ: Ján Havelka
Externá komunikácia: Dušan Horváth
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

ZenithMedia s.r.o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3215-3555
Email: dusan.viszt@zenithmedia.sk
Web: www.zenithmedia.sk
Generálny riaditeľ: Dušan Viszt
Externá komunikácia: Lenka Jesenáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, španielsky