Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Lízingové spoločnosti

ČSOB Leasing, a.s.

Žižkova 11, 815 10 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6820-2111
Email: info@csobleasing.sk
Web: www.csobleasing.sk
Generálny riaditeľ: Richard Daubner
Externá komunikácia: Marián Horváth
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ESSOX FINANCE, s.r.o.

Karadžičova 16, 821 06 Bratislava - Ružinov
Email: zakaznik@essoxfin.sk
Web: www.essoxfin.sk
Konateľ: Mária Kováčiková

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Mostová 2, P.O.BOX 249, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3260-2000
Email: office@impuls-leasing.sk
Web: www.impuls-leasing.sk
Konateľ: Radovan Polakovič, Heinz Reindl

Komunikácia možná:
slovensky

Tatra-Leasing, s.r.o.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5919-5919
Email: info@tatraleasing.sk
Web: www.tatraleasing.sk
Generálny riaditeľ: Igor Rechtoris
Externá komunikácia: Zuzana Mišovičová Hámorošová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5927-1111
Email: info@unicreditleasing.sk
Web: www.unicreditleasing.sk
Predseda predstavenstva: Miroslav Štrokendl
Externá komunikácia: Zuzana Ďuďáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4929-2010
Email: info@vwfs.sk
Web: www.vwfs.sk
Konateľ: David Liška
Externá komunikácia: Linda Lipková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

VÚB Leasing, a.s.

Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava - Ružinov
Email: info@vubleasing.sk
Web: www.vubleasing.sk
Predseda predstavenstva: Ivona Bobkovičová
Externá komunikácia: Mária Šmajdová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.