Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Lízingové spoločnosti

ČSOB Leasing, a.s.

Žižkova 11, 815 10 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6820-2111
Fax: +421 (0)2 6381-5248
Email: info@csobleasing.sk
Web: www.csobleasing.sk
Generálny riaditeľ: Richard Daubner
Externá komunikácia: Marián Horváth
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Mostová 2, P.O.BOX 249, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3260-2000
Fax: +421 (0)2 3260-2100
Email: office@impuls-leasing.sk
Web: www.impuls-leasing.sk
Konateľ: Dipl.Ing.Radovan Polakovič

Komunikácia možná:
slovensky

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5927-1111
Fax: +421 (0)2 5927-1791
Email: info@unicreditleasing.sk
Web: www.unicreditleasing.sk
Predseda predstavenstva: Miroslav Štrokendl
Externá komunikácia: Zuzana Ďuďáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4929-2010
Fax: +421 (0)2 4929-2016
Email: info@vwfs.sk
Web: www.vwfs.sk
Konateľ: David Liška
Externá komunikácia: Linda Lipková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.