Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Hardvérové spoločnosti

ABC Data s.r.o.

Palisády 33, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3214-4592
Fax: +421 (0)2 3214-4592
Email: sales@abcdata.sk
Web: www.abcdata.sk
Generálny riaditeľ: Ondřej Radovnický
Externá komunikácia: Jana Křístková
Komunikácia možná:
poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Agem Computers spol. s r.o.

Panónska 42, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3213-2010
Email: obchod@agem.sk
Web: www.agem.sk
Konateľ: Milan Fabián
Externá komunikácia: Michael Pavelka
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ASBIS SK spol. s r.o.

Tuhovská 33, 831 06 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)2 3216-5111
Fax: +421 (0)2 3216-5112
Email: online_kontakt@asbis.sk
Web: www.asbis.sk
Konateľ: Andrej Buchamer
Externá komunikácia: Pavol Holéczy

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ASUS COMPUTER Czech republic s.r.o., organizačná zložka

Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava - Ružinov
Email: slovakia@asus.com
Web: www.asus.com
Country manager: Ethan Ling

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AT Computer, s.r.o.

Framborská 253, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 5092-051
Email: obchod@atcomp.sk
Web: www.atcomp.sk
Generálny riaditeľ: Aleš Kilnar

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AXASOFT, a.s.

Panenská 7, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 4829-4201
Email: axasoft@axasoft.eu
Web: www.axasoft.eu
Generálny riaditeľ: Juraj Polák
Externá komunikácia: Zuzana Fratričová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DATALAN, a.s.

Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Eva Chudíková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Dynamix Consult s.r.o.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)903 829558
Email: info@dynamixconsult.com
Web: www.dynamixconsult.com
Konateľ: Miroslav Littmann
Externá komunikácia: Miroslav Littmann
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Apollo Business Center II (Block H), Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4954-1111
Fax: +421 (0)2 4954-1122
Email: marketing@sk.ibm.com
Web: www.ibm.com/sk
Generálny riaditeľ: Zuzana Kocmaníková
Externá komunikácia: Vladislav Doktor
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SOFTIP, a. s.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)48 4340-111
Fax: +421 (0)48 4230-712
Email: softip@softip.sk
Web: www.softip.sk
Výkonný riaditeľ: Dušan Guldan
Externá komunikácia: Jana Medveďová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2