Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Hardvér alebo telekomunikačné vybavenie

Agem Computers spol. s r.o.

Panónska 42, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3213-2010
Email: obchod@agem.sk
Web: www.agem.sk
Konateľ: Milan Fabián
Externá komunikácia: Matúš Zachar
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4920-3888
Email: sk-sales@alef.com
Web: www.alef.com
Country manager: Martin Čársky
Externá komunikácia: Dominik Farkas
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ASBIS SK spol. s r.o.

Tuhovská 33, 831 06 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)2 3216-5111
Email: marketing@asbis.sk
Web: www.asbis.sk
Konateľ: Andrej Buchamer
Externá komunikácia: Eva Chudíková

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AT Computer, s.r.o.

Framborská 253, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 5092-051
Email: obchod@atcomp.sk
Web: www.atcomp.sk
Generálny riaditeľ: Aleš Kilnar

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AUTOCONT s.r.o.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3278-8811
Email: info@autocont.sk
Web: www.autocont.sk
Generálny riaditeľ: Peter Trajlinek

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Dell s.r.o.

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5750-8040
Email: NA
Web: www.dell.com
Generálny riaditeľ: Stephen Caulfield
Externá komunikácia: Tatiana Šurinová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 2099-2808
Email: surname@huawei.com
Web: www.huawei.com
Konateľ: Colin Cui Yu

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Krasovského 14, 851 03 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 4954-1111
Email: marketing@sk.ibm.com
Web: www.ibm.com/sk
Country manager: Fridrich Matejík
Externá komunikácia: Vladislav Doktor
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Email: info@mystical.sk
Web: www.mi-store.sk
Predseda predstavenstva: Vladimír Pavlovič

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka

Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava - Ružinov
Email: info.sk@samsung.com
Web: www.samsung.com/sk
Riaditeľ: Sean Yun Yun

Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky
Stránky: 1 | 2