Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Executive search spoločnosti

TARGET Executive Search

Ventúrska 14, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Managing Partner: Mariana Turanová

Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

TARGET Executive Search, je medzinárodná Human Capital Consulting spoločnosť, ktorá sa špecializuje na Executive Search s využitím metódy priameho systematického oslovenia - headhuntingu. Má 7 pobočiek: na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a v Rakúsku. TARGET je členom medzinárodnej Executive Search asociácie INAC (www.inac-global.com). Na Slovensku funguje spoločnosť 18 rokov a okrem služby Executive Search ponúka Top secret searches, Talent pipeline/Market mapping, Outplacement. Ďalej rozvojové služby tímov a jednotlivcov s využitím metodiky MBTI, SHL, Hogan.

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Amrop

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)908 888396
Email: slovakia@amrop.sk
Web: www.amrop.sk
Managing Partner: Igor Šulík, Mario Fondati, Martin Krekáč
Externá komunikácia: Jana Hyžová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Blechova Management Consulting s.r.o.

Drieňová 31, 821 01 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4425-1026
Email: office@blechovaconsulting.sk
Web: www.blechovaconsulting.sk
Managing Partner: Dana Blechová
Externá komunikácia: Dana Blechová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

CNA International - Slovakia s.r.o.

Carlton Savoy Building, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3266-1725
Email: jlaufer@cnaint.com
Web: www.cnaint.com
Managing Partner: Azamat Erzhanov
Externá komunikácia: Jozef Laufer
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Consilium Consulting, s.r.o.

Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-4873
Fax: +421 (0)2 5441-0272
Email: consilium@consilium.sk
Web: www.consilium.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Koša

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

HEADSCOUT, s.r.o.

Štúrova 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)907 996418
Email: info@head-scout.com
Web: www.head-scout.com
Konateľ: Ondrej Ivan

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

ISG s.r.o., executive search

Štefánikova 19, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5249-9218
Fax: +421 (0)2 5249-9175
Email: isg@isg.sk
Web: www.isg.sk
Managing Partner: Peter Pliešovský
Externá komunikácia: Peter Pliešovský Peter Pliešovský
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

KINGFISHER Executive Search, s. r. o.

Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3810-1819
Email: kingfisherexecutive.com
Web: kingfisherexecutive.com
Managing Partner: Radomír Mako

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

MENITY GROUP s. r. o.

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5939-6263
Fax: +421 (0)2 5939-6200
Email: bratislava@menity-group.com
Web: www.menity-group.com
Partner: Peter Nemčok

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.

Palisády 47, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-2718
Email: info@menkyna.com
Web: www.menkyna.com
Managing Partner: Ján Menkyna
Externá komunikácia: Lucia Vantuchová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2