Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Executive search spoločnosti

Amrop Jenewein

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)908 888396
Email: slovakia@amrop.sk
Web: www.amrop.sk
Managing Partner: Igor Šulík
Externá komunikácia: Jana Hyžová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Arthur Hunt, s.r.o.

Obchodná 24, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-2761
Email: office@arthur-hunt.sk
Web: www.arthur-hunt.com
Managing Partner: Blanka Schellingová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Blechova Management Consulting s.r.o.

Metodova 7, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4425-1026
Email: office@blechovaconsulting.sk
Web: www.blechovaconsulting.sk
Managing Partner: Dana Blechová
Externá komunikácia: Dana Blechová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o.

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 104077
Email: info@essentials.sk
Web: www.essentials.sk
Konateľ: Jana Srpoňová
Externá komunikácia: Jana Srpoňová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Consilium Consulting, s.r.o.

Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-4873
Email: consilium@consilium.sk
Web: www.consilium.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Koša

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Hanes Executive Search s.r.o.

Eurovea Central I., Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 725808
Email: katarina.pastorkova@hanes-search.sk
Web: www.hanes-search.sk
Konateľ: Vladimír Hanes
Externá komunikácia: Vladimír Hanes
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

HEADSCOUT, s.r.o.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)907 996418
Email: info@head-scout.com
Web: www.head-scout.com
Konateľ: Ondrej Ivan

Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

ISG s.r.o., executive search

Štefánikova 19, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)910 600654
Email: pliesovsky@isg.sk
Web: www.isg.sk
Managing Partner: Peter Pliešovský
Externá komunikácia: Peter Pliešovský
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

MATT Consulting, a.s.

Karadžičova 2, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)905 728078
Email: skotucova@mattconsulting.sk
Web: www.mattconsulting.sk
Managing Partner: Silvia Kotúčová
Externá komunikácia: Silvia Kotúčová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, španielsky

Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.

Palisády 47, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-2718
Email: info@menkyna.com
Web: www.menkyna.com
Managing Partner: Ján Menkyna
Externá komunikácia: Lucia Vantuchová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2