Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Elektrotechnický priemysel

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

Dolné Hony 29, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6944-111
Email: informacie@emea.foxconn.com
Web: www.foxconnslovakia.sk
Konateľ: Peter Hrčka
Externá komunikácia: Ladislav Procházka
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

Kočovce 228, 916 31 Kočovce
Tel: +421 (0)32 7705-115
Email: slovakia@hella.com
Web: www.hella.com
Country manager: Vladimír Huťan
Externá komunikácia: Markus Richter
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

LEONI Slovakia, spol. s r.o. - o.z. Trenčín

Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
Tel: +421 (0)32 3234-321
Email: praca@leoni.com
Web: www.leoni.sk
Generálny riaditeľ: Miroslav Šulek
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

Oravická 616, 028 01 Trstená
Tel: +421 (0)43 5303-200
Email: info.trstena@eu.panasonic.com
Web: www.pideu.panasonic.sk
Generálny riaditeľ: Jozef Hricov
Externá komunikácia: Miroslav Sochuliak
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta
Tel: +421 (0)31 7882-111
Email: sesk@samsung.com
Web: www.samsung.com/sk
Konateľ: Hack Bum BAE
Externá komunikácia: Marcel Kráľovič
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 5968-1114
Email: kontakt.sk@siemens.com
Web: www.siemens.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Slezák
Externá komunikácia: Monika Orbanová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Vertiv Slovakia, a. s.

Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 (0)32 7700-110
Email: info@vertivco.com
Web: www.vertiv.com
Generálny riaditeľ: Rastislav Jasenovský
Externá komunikácia: Juraj Sekera
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Visteon Electronics Slovakia s. r. o.

Námestovo 1088, 029 01 Námestovo
Tel: +421 (0)43 5515-301
Email: rkordiak@visteon.com
Web: www.visteon.com
Riaditeľ: Alexander Moskvin
Externá komunikácia: Radka Kordiaková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Whirlpool Slovakia spol. s r.o.

Hlavná 5039/1A, 058 01 Poprad
Tel: +421 (0)52 7123-552
Email: tatiana_vilimova@whirlpool.com
Web: www.whirlpoolpoprad.sk
Konateľ: Michal Major
Externá komunikácia: Tatiana Vilimová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ZKW Slovakia s.r.o.

Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce
Tel: +421 (0)38 7466-308
Email: office@zkw.sk
Web: www.zkw-group.com/sk
Riaditeľ: Thomas Weier
Externá komunikácia: Oliver Schubert
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.