Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Elektrotechnický priemysel

Datalogic Slovakia, s.r.o.

Prílohy 47, 919 26 Zavar
Tel: +421 (0)33 5908-941
Fax: +421 (0)33 5908-900
Email: corporate@datalogic.com
Web: www.datalogic.com
Konateľ: Robert Tepala

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

OSRAM, a.s.

Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky
Tel: +421 (0)35 6464-201
Fax: +421 (0)35 6464-881
Email: osram@osram.sk
Web: www.osram.sk
Generálny riaditeľ: Bernd Naujoks

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

Oravická 616, 028 01 Trstená
Tel: +421 (0)43 5303-200
Fax: +421 (0)43 5303-240
Email: info.trstena@eu.panasonic.com
Web: www.pideu.panasonic.sk
Generálny riaditeľ: Stanislav Vojtas
Externá komunikácia: Miroslav Sochuliak
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PPA CONTROLL, a.s.

Vajnorská 137, 830 00 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4923-7374
Fax: +421 (0)2 4923-7313
Email: ppa@ppa.sk
Web: www.ppa.sk
Generálny riaditeľ: Bystrík Berthoty
Externá komunikácia: Darina Pavlů
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, portugalsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta
Tel: +421 (0)31 7882-111
Fax: +421 (0)31 7882-509
Email: sesk@samsung.com
Web: www.samsung.com/sk
Konateľ: Kinam Lee
Externá komunikácia: Marcel Kráľovič
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 5968-1114
Fax: +421 (0)2 5968-5200
Email: kontakt.sk@siemens.com
Web: www.siemens.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Slezák
Externá komunikácia: Monika Orbanová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TRW Automotive (Slovakia) s. r. o.

Trenčianska ulica 2571/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 (0)32 3236-201
Email: dominika.abikova@zf.com
Web: www.trwauto.sk
Riaditeľ: Milan Šesták
Externá komunikácia: Dominika Abíková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ZKW Slovakia s.r.o.

Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce
Tel: +421 (0)38 7466-308
Fax: +421 (0)38 7466-399
Email: office@zkw.sk
Web: ww.zkw-group.com/sk
Riaditeľ: Franz Nigitz
Externá komunikácia: Oliver Schubert
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.