Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Elektronické médiá

JOJ Group (Slovenská produkčná, a.s.)

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)900 112612
Email: marketing@joj.sk
Web: www.joj.sk
Generálny riaditeľ: Marcel Grega
Externá komunikácia: Miroslava Klempová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rádio Expres (Expres Media k. s.)

Vrútocká 48, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5930-8900
Fax: +421 (0)2 5930-8991
Email: expres@expres.sk
Web: www.expres.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Antala
Externá komunikácia: Igor Guttler

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 6061-1107
Fax: +421 (0)2 6061-4400
Email: press@rtvs.sk
Web: www.rtvs.sk
Generálny riaditeľ: Jaroslav Rezník
Externá komunikácia: Andrea Pivarčiová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Televízia Markíza (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.)

Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
Tel: +421 (0)2 6827-4111
Email: markiza@markiza.sk
Web: www.markiza.sk
Generálny riaditeľ: Matthias Settele
Externá komunikácia: Michal Borec

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Televízia TA3 (C.E.N. s.r.o.)

Gagarinova 12, P. O. Box 31, 820 15 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4820-3511
Fax: +421 (0)2 4820-3549
Email: ta3@ta3.com
Web: www.ta3.com
Generálny riaditeľ: Mirjana Hron Sikimič
Externá komunikácia: Oľga Dúbravská