Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Dodávka elektriny a plynu

ELGAS, s.r.o.

Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica
Tel: +421 (0)2 3268-3801
Email: info@elgas.sk
Web: www.elgas.sk
Konateľ: Marian Jánoš
Externá komunikácia: Barbora Micháliková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

innogy Slovensko, s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)850 123998
Email: info@innogy.sk
Web: www.innogy.sk
Konateľ: Miroslav Kulla
Externá komunikácia: Andrea Danihelová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Tel: +421 (0)33 7720-731
Email: magna@magnaea.sk
Web: www.magna-energia.sk
Predseda predstavenstva: Martin Ondko
Externá komunikácia: Martin Semrič
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4024-2111
Email: info@nafta.sk
Web: www.nafta.sk
Generálny riaditeľ: Martin Bartošovič
Externá komunikácia: Martina Štecova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5069-2191
Email: info@sepsas.sk
Web: www.sepsas.sk
Generálny riaditeľ: Peter Dovhun
Externá komunikácia: Zuzana Bednárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5866-1111
Email: info@seas.sk
Web: www.seas.sk
Predseda predstavenstva: Branislav Strýček
Externá komunikácia: Oľga Baková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 6262-1111
Email: spp@spp.sk
Web: www.spp.sk
Predseda predstavenstva: Milan Urban
Externá komunikácia: Ondrej Šebesta
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SPP - distribúcia, a. s.

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2040-2020
Email: info@spp-distribucia.sk
Web: www.spp-distribucia.sk
Generálny riaditeľ: Martin Hollý
Externá komunikácia: Milan Vanga
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Tel: +421 (0)41 5191-111
Email: sse@sse.sk
Web: www.sse.sk
Generálny riaditeľ: Zdeněk Schraml
Externá komunikácia: Michaela Krivá
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6102-001
Email: info@vse.sk
Web: www.vseholding.sk
Generálny riaditeľ: Markus Kaune
Externá komunikácia: Andrea Danihelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2