Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Developeri nehnuteľností

CEHIP s.r.o.

Doležalova 1, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)917 702356
Fax: +421 (0)37 7930-088
Email: alex.hubrecht@rft.be
Web: www.cehip.eu
Riaditeľ: Alex Hubrecht

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CRESCO GROUP, a.s.

Poštová 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2086-4321
Email: cresco@crescogroup.sk
Web: www.cresco.sk
Predseda predstavenstva: Štefan Beleš
Externá komunikácia: Ján Krnáč
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CTP Invest SK, s.r.o.

Opletalová 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 (0)911 059593
Email: stanislav.pagac@ctp.eu
Web: www.ctp.eu
Riaditeľ: Remon L. Vos
Externá komunikácia: Radka Veletová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

HB Reavis Group

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5830-3030
Fax: +421 (0)2 5830-3000
Email: hbreavis@hbreavis.com
Web: www.hbreavis.com
Generálny riaditeľ: Pavel Trenka
Externá komunikácia: Martina Jamrichova
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Karimpol International Slovakia k.s.

Obchodná 2, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5720-6011
Fax: +421 (0)2 5720-6019
Email: office.sk@karimpol.com
Web: bratislava-logistics.com
Konateľ: Edik T. Plätzer
Externá komunikácia: Peter Šmitala
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Prologis

Diaľničná cesta 24, 903 01 Bernolákovo
Tel: +421 (0)2 3217-0000
Fax: +421 (0)2 3217-0001
Email: info-sk@prologis.com
Web: www.prologiscee.com
Country manager: Martin Polák

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4829-5111
Email: skanska@skanska.sk
Web: www.skanska.sk
Generálny riaditeľ: Miroslav Potoč
Externá komunikácia: Mária Halašková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.