Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Developeri nehnuteľností

CEHIP s.r.o.

Doležalova 1, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)917 702356
Email: alex.hubrecht@rft.be
Web: www.cehip.eu
Riaditeľ: Alex Hubrecht

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CORWIN a.s.

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-6007
Email: corwin@corwin.sk
Web: www.corwin.sk
Konateľ: Marián Hlavačka
Externá komunikácia: Michal Hájek
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CTP Invest SK, spol. s.r.o.

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 (0)911 059593
Email: stanislav.pagac@ctp.eu
Web: www.ctp.eu
Riaditeľ: Remon L. Vos
Externá komunikácia: Radka Veletová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CZ Slovakia, a.s.

Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5726-7811
Email: czslovakia@czslovakia.sk
Web: www.czslovakia.sk
Predseda predstavenstva: Katarína Czuczová
Externá komunikácia: Silvia Ferenecová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

HB Reavis Group

Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5830-3030
Email: hbreavis@hbreavis.com
Web: www.hbreavis.com
Generálny riaditeľ: Marian Herman
Externá komunikácia: Martina Jamrichova
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Immocap Group, a.s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5822-2800
Email: immocap@immocap.sk
Web: www.immocap.sk
Generálny riaditeľ: Martin Šramko

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

J&T REAL ESTATE, a.s.

RIVER PARK, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5941-8200
Email: info@jtre.sk
Web: www.jtre.sk
Výkonný riaditeľ: Pavel Pelikán
Externá komunikácia: Katarína Krajňáková
Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

LICITOR development, s.r.o.

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)905 863529
Email: development@licitor.sk
Web: www.development.licitor.sk
Generálny riaditeľ: Patrik Kurimský
Externá komunikácia: Michaela Zuzulová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Lucron Group a.s.

STEINERKA Business Center, Legionárska 10, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)910 980717
Email: info@lucron.sk
Web: www.lucron.sk
Predseda predstavenstva: Zoltán Müller
Externá komunikácia: Lucia Pukalovičová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

MartinDevelopment s.r.o.

Prievozská 14, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)915 979574
Email: info@martindevelopment.sk
Web: www.martindevelopment.sk
Konateľ: Martin Keszöcze
Externá komunikácia: Marcela Vojtková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky
Stránky: 1 | 2