Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Banky

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5787-1111
Fax: +421 (0)2 5787-1100
Email: info@nbs.sk
Web: www.nbs.sk
Peter Kažimír
Externá komunikácia: Jana Kováčová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

365.bank, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)850 111666
Email: hello@365.bank
Web: www.365.bank
Generálny riaditeľ: Andrej Zaťko
Externá komunikácia: Lenka Kalafut Lednacká
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5966-8844
Email: info@csob.sk
Web: www.csob.sk
Generálny riaditeľ: Daniel Kollár
Externá komunikácia: Anna Jamborová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5934-6499
Email: kontakt@ing.sk
Web: www.ing.sk
Country manager: Marian Tatár
Externá komunikácia: Matej Smekal
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5941-8111
Email: info@jtbanka.sk
Web: www.jtbanka.sk
Riaditeľ: Anna Macaláková
Externá komunikácia: Milan Janásik
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5927-7328
Email: koba@koba.sk
Web: www.kb.sk; www.kb.cz
Country manager: Katarína Kurucová
Externá komunikácia: Pavel Zúbek
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina
Tel: +421 (0)41 5111-111
Email: info@primabanka.sk
Web: www.primabanka.sk
Predseda predstavenstva: Jan Rollo
Externá komunikácia: Eva Čonková
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Bajkalská 30, P.O. Box 48, 829 48 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5855-5855
Email: infopss@pss.sk
Web: www.pss.sk
Predseda predstavenstva: Jiří Plíšek
Externá komunikácia: Jozef Plško
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4862-1111
Email: info@slsp.sk
Web: www.slsp.sk
Generálny riaditeľ: Peter Krutil
Externá komunikácia: Štefan Frimmer
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5919-1000
Email: tatrabanka@tatrabanka.sk
Web: www.tatrabanka.sk
Generálny riaditeľ: Michal Liday
Externá komunikácia: Simona Miklošovičová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2