Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Audítorské spoločnosti

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

Baštová 38, 080 01 Prešov
Tel: +421 (0)903 601052
Email: ibosela@acceptaudit.sk
Web: www.acceptaudit.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Bošela
Externá komunikácia: Michal Bošela
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nórsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AT Partners - Geneva Group International

Stromová 54, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5296-6955
Fax: +421 (0)2 5296-6956
Email: office@atpartners.sk
Web: www.atpartners.sk
Managing Partner: Marián Augustín

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BDO Audit, spol. s r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-6666
Fax: +421 (0)2 5710-6610
Email: office@bdoslovakia.com
Web: www.bdoslovakia.com
Managing Partner: Peter Gunda
Externá komunikácia: Ivana Némethová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

BDR, spol. s r.o.

Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4700-041
Email: bdr@bdrbb.sk
Web: www.moore-bdr.sk
Partner: Ľudmila Svätojánska Kiňová
Externá komunikácia: Martin Kiňo
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BMB Partners

Zámocká 34, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2129-9000
Email: bmb@bmb.sk
Web: www.bmb.sk
Partner: Renáta Bláhová
Externá komunikácia: Zuzana Tomasová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Deloitte Audit s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5824-9111
Fax: +421 (0)2 5824-9222
Email: deloitteSK@deloitteCE.com
Web: www.deloitte.sk
Managing Partner: Peter Longauer
Externá komunikácia: Ján Chudík
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ernst & Young, s. r. o. (EY)

Žižkova 9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3333-9111
Fax: +421 (0)2 3333-9112
Email: ey@sk.ey.com
Web: www.ey.com/sk
Managing Partner: Marián Bíž
Externá komunikácia: Katarína Sekulová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-4111
Email: kpmg@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk
Managing Partner: Kenneth Ryan
Externá komunikácia: Beata Dubeňová
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

LeitnerLeitner

Staromestská 3, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-1800
Email: bratislava.office@leitnerleitner.sk
Web: www.leitnerleitner.sk
Riaditeľ: Peter Szabó
Externá komunikácia: Veronika Kamenská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mazars

Europeum Business Center, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-4700
Email: mazars@mazars.sk
Web: www.mazars.sk
Managing Partner: Mickael Compagnon
Externá komunikácia: Martina Jurčíková Pikulová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky
Stránky: 1 | 2