Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Audítorské spoločnosti

AT Partners - Geneva Group International

Stromová 54, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5296-6955
Fax: +421 (0)2 5296-6956
Email: office@atpartners.sk
Web: www.atpartners.sk
Managing Partner: Marián Augustín

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BDR, spol. s r.o.

M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4700-041
Email: bdr@bdrbb.sk
Web: www.bdrbb.sk
Partner: Ľudmila Svätojánska Kiňová
Externá komunikácia: Martin Kiňo
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BMB Leitner

Zámocká 32, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-1800
Fax: +421 (0)2 5910-1850
Email: bratislava.office@bmbleitner.sk
Web: www.bmbleitner.sk
Partner: Renáta Bláhová
Externá komunikácia: Zuzana Tomasová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Centire s. r. o.

Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5010-9800
Fax: +421 (0)2 5010-9888
Email: info@centire.com
Web: www.centire.com
Generálny riaditeľ: Renáta Kiselicová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ernst & Young, s.r.o. (EY)

Žižkova 9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3333-9111
Fax: +421 (0)2 3333-9112
Email: ey@sk.ey.com
Web: www.ey.com/sk
Managing Partner: Matej Bošňák
Externá komunikácia: Katarína Sekulová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Grant Thornton Audit, s.r.o.

Križkova 9, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5930-0400
Fax: +421 (0)2 5930-0410
Email: office@sk.gt.com
Web: www.grantthornton.sk
Managing Partner: Wilfried Serles

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-4111
Fax: +421 (0)2 5998-4222
Email: kpmg@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk
Managing Partner: Kenneth Ryan
Externá komunikácia: Beata Dubeňová
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mazars

Europeum Business Center, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-4700
Fax: +421 (0)2 5920-4703
Email: mazars@mazars.sk
Web: www.mazars.sk
Managing Partner: Mickael Compagnon
Externá komunikácia: Martina Pikulová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Monarex Audit Consulting, s.r.o.

Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)905 323949
Fax: +421 (0)48 4701-523
Email: pompura@monarex.sk
Web: www.monarex.sk/en
Managing Partner: Ladislav Pompura

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5935-0111
Fax: +421 (0)2 5935-0222
Email: office.general@sk.pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Todd Bradshaw
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2