Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Agentúry dočasného zamestnávania

ADECCO Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5363-0223
Fax: +421 (0)2 5341-2383
Email: adecco@adecco.sk
Web: www.adecco.sk
Generálny riaditeľ: Ivana Heretik Vačoková
Externá komunikácia: Simona Tremková
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o.

Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4341-2279
Email: info@e-personal.eu
Web: www.e-personal.eu/sk
Generálny riaditeľ: JUDr. Jozef Petrík
Externá komunikácia: Štefan Veľký
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Grafton Slovakia, s.r.o.

Obchodná 2, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-8111
Fax: +421 (0)2 5920-8119
Email: info@grafton.sk
Web: www.grafton.sk
Country manager: Miroslav Garaj
Externá komunikácia: Andrea Budzák
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

HRQ SK s. r. o.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2073-0500
Email: zuzana.hudzikova@hrqgroup.com
Web: www.hrqgroup.com
Generálny riaditeľ: Michaela Sojáková
Externá komunikácia: Michaela Sojáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Prešovská 38, 821 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4910-9322
Fax: +421 (0)2 4910-9312
Email: indexnoslus@indexnoslus.sk
Web: www.indexnoslus.sk
Konateľ: Róbert Čvapek
Externá komunikácia: Darina Mokráňová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Lugera & Maklér, spol. s.r.o.

Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
Tel: +421 (0)32 6538-111
Fax: +421 (0)32 6582-873
Email: lugera@lugera.com
Web: www.lugera.sk
Konateľ: Dana Berčeniová
Externá komunikácia: Ing. Monika Voláková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

LUTO Automotive s.r.o.

Hlavná 6, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)902 918362
Email: info@lutogroup.com
Web: www.lutogroup.com
Konateľ: Martin Malik

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

ManpowerGroup Slovensko s.r.o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)915 845153
Email: manpower@manpower.sk
Web: www.manpower.sk
Generálny riaditeľ: Zuzana Rumiz
Externá komunikácia: Lena Nemeškalová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Manuvia, a. s.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)950 103150
Email: info@manuvia.sk
Web: www.manuvia.sk
Generálny riaditeľ: Ondrej Wysoglad
Externá komunikácia: Petr Kleiner
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

PL Services Slovakia, s. r. o.

Svätoplukovo námestie 1/B, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)911 969449
Email: david.baca@personalityhr.com
Web: www.personalityhr.com
Výkonný riaditeľ: Peter Križan
Externá komunikácia: David Bača
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky
Stránky: 1 | 2