Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Pracovné portály

JOB, s.r.o.

Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce
Tel: +421 (0)905 858815
Email: job@job.sk
Web: www.job.sk
Konateľ: Juraj Buda
Externá komunikácia: Miriam Búdová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

JobAngels.co, s.r.o.

Kapucínska 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)902 325049
Email: jana@jobangels.com
Web: www.jobangels.com
Výkonný riaditeľ: Jana Herichová
Externá komunikácia: Jana Herichova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Profesia, spol. s r. o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3300-6790
Email: profesia@profesia.sk
Web: www.profesia.sk
Výkonný riaditeľ: Ivana Molnárová
Externá komunikácia: Nikola Richterová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Drobného 29, 844 07 Bratislava - Dúbravka
Tel: +421 (0)2 3332-2209
Email: projekt@istp.sk
Web: www.trexima.sk
Konateľ: Géza Mihály
Externá komunikácia: Pavol Hudec
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Zoznam, s.r.o.

Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)911 606048
Email: kariera@firma.zoznam.sk
Web: www.Kariera.sk
Konateľ: Martin Mác
Externá komunikácia: Viera Frno
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.