Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - Financie a dane

Deloitte Tax s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5824-9111
Email: deloittesk@deloitteCE.com
Web: www.deloitte.sk
Partner: Ľubica Dumitrescu
Externá komunikácia: Ján Chudík
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Elanor Slovakia, spol. s r. o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2081-2646
Email: obchod@elanor.sk
Web: www.elanor.eu
Generálny riaditeľ: Ivan Zizič

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Ernst & Young, s. r. o. (EY)

Žižkova 9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3333-9111
Email: ey@sk.ey.com
Web: www.ey.com/sk
Managing Partner: Marián Bíž
Externá komunikácia: Katarína Sekulová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Grant Thornton Consulting, k.s.

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5930-0400
Email: office@sk.gt.com
Web: www.grantthornton.sk
Managing Partner: Wilfried Serles
Externá komunikácia: Barbora Páleníková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-4111
Email: kpmg@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk
Managing Partner: Kenneth Ryan
Externá komunikácia: Beata Dubeňová
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

LeitnerLeitner Consulting s.r.o.

Staromestská 3, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-1800
Email: bratislava.office@leitnerleitner.sk
Web: www.leitnerleitner.sk
Partner: Roman Ponc
Externá komunikácia: Miroslava Vojteková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mazars

Europeum Business Center, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-4700
Email: mazars@mazars.sk
Web: www.mazars.sk
Managing Partner: Mickael Compagnon
Externá komunikácia: Marek Marcinov
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Monarex Audit Consulting, s.r.o.

Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)915 391816
Email: pompura@monarex.sk
Web: www.monarex.sk/en
Managing Partner: Ladislav Pompura
Externá komunikácia: Janka Vodrážková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5935-0111
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Věra Výtvarová
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Renaudit

Jasná 13, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6550-281
Email: info@renaudit.sk
Web: www.renaudit.sk
Výkonný riaditeľ: Paulína Paramonová
Externá komunikácia: Paulína Paramonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3